lauantai 13. heinäkuuta 2013

Catchpoolen johtopäätökset Surtseyn havainnoista

TEESI
Skeptikot yrittävät vesittää Raamatun toteamalla, että Raamatun luonnonhistoria ei voi pitää paikkaansa; maapallon geologiset muodostelmat ovat vaatineet muodostuakseen miljoonia vuosia, ja maailmanlaajuisesta tulvasta toipumiseen kuluisi paljon pidempi aika kuin Raamattu sallii.

[Sceptics try to counter Christianity by claiming that the Bible’s account of history can’t be true, e.g. by arguing that the earth’s geological features needed millions of years, and that biological recovery from the Flood would be impossible within the short biblical timeframe.]
ANTITEESI
Surtsey osoittaa kuitenkin skeptikoiden olevan väärässä.

[But Surtsey demonstrates that it is the sceptics who are wrong.]

Lopuksi Nuoren maailman kreationismin credo
Se antaa myös kiehtovan kuvan siitä, miten luonnon nykyinen monimuotoisuus on voinut syntyä maailmanlaajuisen tulvan jälkeen. "Mitä tuli, tuli." Kunpa vain skeptikot oppisivat Surtseyn oppitunnista, vielä kun on aikaa.

Surtsey tuhoutuu eroosion seurauksena todella nopeasti – noin hehtaarin (10.000 m2) vuodessa – sen on arvioitu katoavan kokonaan noin vuosisadassa. Näin nopea eroosio sopii paremmin nuoreen maapalloon kuin miljooniin vuosiin.